Warunki Sprzedaży

Niniejsze warunki (dalej "Warunki sprzedaży") regulują wszystkie umowy sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikiem (zwana dalej "Klient") a spółką International DesignSrl poprzez stronę internetową www.viadurini.pl (dalej "Serwis") oraz w sprawie produktów znajdujących się w oknach wirtualnych strony. Klient potwierdza i zgadza się,że wszystkie informacje i wiadomosci odnoszące się do Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz inne informacje miedzy klientem i international design zostaną zapisane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
Pomimo wszelkich naszych starań, nie możemy wykluczyć małych błędów  jakie mogą zaistnieć w podaniu cen na stronie internetowej naszych pruktów ze względu na szeroki asortyment naszych produktów będących w sprzedaży. Będziemy sprawdzać za każdym razem poprawność ceną naszych  produktów podczas  weryfikacji realizowanego zamówienia i późniejszej wysyłki produktów.
Jeżeli, z powodu awarii lub innych problemów, cena wymieniona na stronie jest niższa od rzeczywistej produktu, skontaktujemy się z Wami,aby skonsultować  czy nadal jesteście zainteresowani kupnem produktu.
W przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zaakceptowanie.
 Jeśli cena wymieniona na stronie jest wyższa od prawidłowej ceny którą ma dany produkt, zostanie odliczona różnica kosztu, oraz towar zostanie przesłany o prawidłowej cenie.
Aby zakończyć kupno na stronie internetowej trzeba sie zarejestrować i założyć własne konto jak podano w punkcie 1).
Wszyskie dokonywane Nasze transakcje podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży. International design ma prawo w każdej chwili od zaistniałej sytuacji do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Każda transakcja sprzedaży podlega aktualnym Ogólnym Warunkom Sprzedaży w danym momencie i wchodzi w życie w momencie zamówienia przez klienta.
Ewentualne zmiany i nowe warunki sprzedarzy wejdą w życie w momencie kiedy zostną opublikowane na stronie internetowej. Z tego podowu klienci są proszeni o regularne wejście na stronę interrnetową i sprawdzenie czy warunki sprzedaży uległy zmianie.

1. DOSTĘP DO STRONY I ZAPIS
Dostęp do usług zaoferowanych przez stronę jest zarezerwowany wyłącznie dla użytkowników, którzy osiągnęli wiek 18 lat.
Rejestracja jest całkowicie darmowa.
Aby utworzyć własne konto klient musi kliknąć "Zarejestruj", wypełnić formularz z wszystkimi informacjami wymagającymi  i wysłać je za pomocą przycisku"Wyślij". Klient dostanie od International design emaila z potwiedzeniem zarejestrowania.
W momencie rejestracjijest aby klient
Podczas zarejestrowania klient potwierdza iż, wiadomosci i dane są podane poprawnie.
Dane uwierzytelniające "Zaloguj" na stronie są całkowicie osobiste i nie wykorzystywane do innych celów  przez osoby trzecie.

Rejestrując się w Serwisie i akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży Klienta, klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail ogłoszeń dotyczących produktów, które znajdują się na stronie www.viadurini.pl w momencie zakończonej rejestracji. Upoważnienie to może być w każdej chwili odwołane, jeśli klient zdecyduje się nie otrzymywać dalszych wiadomości, w newsletter znajdzie instrukcje ze sposobem usunięcia rejestracji pisząc na maila info@viadurini.pl.
 
2.INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU KONTRAKTU (art12dekretu. Ustawy nr. 70/2003).
Według dekretu.70/2003, zawierające  przepisy dotyczące e-commerce, klient oświadcza że zapoznał się z następującymi informacjami:
a. wystawianie produktów na stronie internetowej  są zaproszeniem do zakupów naszych towarów International DesignOznacza to, że jeden lub więcej produktów zostaną dołączone do koszyka czekając na dalszą realizacje zakończenia sprzedaży;
b. po zakończeniu wyboru produktów, klient musi kliknąc napis " Przejdź do realizacji zamówienia", wstawiając własne dane do faktury;
c. Klikając  " Przejdź do realizacji zamówienia" klient będzie miał możność zobaczenia podsumowania własnych wyborów oraz ich poprawienia, w przypadku błędów wejściowychi /zaniechania;
d. Po wyborze produktu i rodzaju płatnosci, klient wyśle do realizacji zamówienie do Ogólnych Warunków Sprzedaży.
e. po otrzymaniu zlecenia,  International Design wyśle na podanego przez klienta emaila zlecenie potwierdzające zawiadomienie z  zawartością całkowitej kwoty do zapłaty. Ten e-mail  potwierdzający jest tylko rezerwacją produktu i uruchomi proces weryfikacji zamówienia, akceptacji i wysyłki  produktów.  Zakup zostanie potwierdzony i zaakceptowany od International Design jedynie w momencie wysłanego emaila potwierdzającego.
f. wszelka korespondencja e-mail z klientem będą przechowywane w bazie danych International Design na czas konieczny do wykonania zamówienia, w każdym przypadku w terminie prawnym.
g. Pomimo wszelkich naszych starań, nie możemy wykluczyć małą część z naszych ponad ośmiu tysięcy    produktach  błądu w koszcie przedmiotu różniącego  się od rzeczywistej ceny. Sprawdzimy w każdym przypadku prawidłową cenę podczas procesu weryfikacji zakupu i  w dalszym przetwarzaniu i transportu produktu.  Jeżeli, z powodu awarii lub innych problemów, cena wymieniona na stronie jest niższa od rzeczywistej produktu, skontaktujemy się z Wami,aby skonsultować  czy nadal jesteście zainteresowani kupnem produktu.W przeciwnym razie zamówienie nie może być zaakceptowane.
Jeśli cena wymieniona na stronie jest wyższa od prawidłowej ceny którą ma dany produkt, zostanie odliczona różnica kosztu, oraz towar zostanie przesłany o prawidłowej cenie.
h. Podczas maksymalnego zobowiązania z International Design, klient potwierdza i zgadza się, że w niektórych przypadkach jest możliwość iż dany produkt jest niedostępny. ( czytać punkt 2. Ogólne Warunki Sprzedaży)
i. Pod "Moje zamówienia" klient będzie miał dostęp w każdej chwili do jego zamówienia i przeglądu statusu miejsca obecnego towaru.
j. Klient zostanie poinformowany o dostawie w ciągu 72 godzin za pośrednictwem komunikacji elektrycznej na adres wzkazany podczas zakupu. 
k. po wysłaniu oficjalnej wiadomości o wysyłce (twoje zamówienie zostało wysłane), klient nie będzie już mieć prawa do anulowania zamówienia.

3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I CENY
Produkty prezentowane na stronie pozostaną dostępne przez czas nieokreślony, aż do wyczerpania produktu.
Wszystkie ceny produktów, koszty wysyłki i wszelkie dodatkowe koszty, będą wyrażone w Euro wraz z podatkiem  VAT. Ceny produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia klienta, cena produktu zamówienia nie ulega zmianie po dokonaniu zamówienia.
Produkty zostaną własnością firmy International Design dopóki nie zostaną zakończone wszystkie procesy płatności klienta, koszt produktu, koszt przesyłki i ewentualne koszty dodatkowe
Zdarza się również, ze względu na możliwość, iż więcej klientów dokonuje  zakupu tego samego produktu w tym samym czasie podowując brak dostępu danego towaru. Jeśli zapłata należności za produkt(w tym transportu i dodatkowych opłat) została już dokonana International Design wyśle komunikacje poprzez email informującą o kwocie zwrotu pieniędzy (cena i koszt wysyłki oraz inne poniesione dodatkowe koszty płatne).
W przypadku kiedy jeden z wielu  produktów zamówionych nie jest dostępny, klient nie ma prawa anulowania całego zamówienia. Podczas częściowych odwołań z zamówienia zostaną zwrucone częściowe koszty.
 
4.SPOSÓB PŁATNOŚĆI
Sposóby płatwności wybrane przez klienta są:
•Karta kredytowa
•karta pre-paid
•przelew bankowy
•PayPal
Bezpieczeństwojest priorytetem dlaviadurini, więc Twoje danebędą szyfrowane. Wszystkiepłatności będą realizowaneza pośrednictwem połączeniaserwer-serwer poprzez wykorzystanieprotokołuSSL(bezpieczne Secure Sockets Layer)z128-bitowego szyfrowaniai certyfikatemVeriSign.

5. DOSTAWA PRODUKTÓW – AKCEPTACJA
Czas dostawy jest podany  przy każdym produkcie. W szczególnych przypadkach zostanie wysłany komunikat,który poinformuje o wszelkich zmianach (np. Obecność wielu produktów, odległość, problemy
w firmie, dostawy za granicą itd.) Viadurini nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez kurierów.
W momencie zaistnienia problemu z terminem dostawy produktu lub jakimkolwiek problemem dla klienta, International Design wyśle poprzez poczte elektroniczną wiadomość zawierającą kupon do wydania na stronie viadurini.pl
W przypadku “ akceptacji warunkowej” po dostarczonej przesyłce, klient musi wysłać natychmiastowo e-mail na clientiviadurini.it ze zdjęciem przysyłki.
Akceptacja warunkowa, aby nabrała ważności  musi być cała i wskazywać w momencie odebrania paczki przyczynę akceptacji warunkowej  (np. Akceptuje warunkowo ponieważ paczka została otwarta, akceptuje warunkowo ponieważ pocza była zamoczona itd. ), inaczej zwrót kosztów nie zostanie potwierdzony.
Produkty zostaną dostarczone na brzegu ulicy.
Niektóre produkty można dostarczyć w stanie zdemontowanym.
Viadurini nie wykonuje usługi montażu.

5.1 MOŻLIWE SUPLEMENTY WYSYŁKI:
Ze względu na możliwość dostawy do miejsc, które nie są łatwo dostępne ze względu na charakter geograficzny lub ograniczenia ruchu, takie jak: - Strefy dla pieszych lub obszary ograniczonego ruchu (ZTL) - Ulice i drogi o utrudnionym dostępie do pojazdów, takich jak samochody ciężarowe i dostawcze (wielkość pojazdu od 7m do 12m) - Obszary dotknięte robotami, placami budowy, drogami tymczasowo zmodyfikowanymi - Mniejsze wyspy w zależności od kraju Dodatki mogą być stosowane do wspólnych kosztów wysyłki przedstawionych na stronie internetowej. Dlatego zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli uważasz, że co najmniej jedna z wyżej wymienionych przyczyn może wpłynąć na miejsce wymagane do dostawy towarów. Wszelkie dodatkowe koszty spowodowane podobnymi problemami, które nie zostały wcześniej zgłoszone, można zażądać w momencie potwierdzenia zamówienia lub przed wysyłką do zapłaty. Dlatego też w celu uzyskania dodatkowych informacji zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta.

6. GWARANCJA PRODUKTÓW
Wszystkie produkty wprowadzane do obrotu objęte są prawną gwarancją zgodności przewidzianą w art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, który obejmuje wszelkie niezgodności zakupionych rzeczy, istniejące w momencie dostawy i które wystąpią w ciągu 2 lat od dostawy. Wszelkie wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub odpowiedzialności Klienta za użytkowanie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub skutkiem normalnego zużycia, są wyłączone z wad zgodności, a tym samym z gwarancji prawnej.
Klient może, według własnego wyboru, zwrócić się do sprzedawcy o naprawę lub wymianę towaru bezpłatnie w obu przypadkach, chyba że żądane naprawienie szkody jest niemożliwe lub nakłada na sprzedawcę niewspółmierne koszty.
Klient będący konsumentem ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami art. 135 bis ust. 4 Kodeksu konsumenckiego, a w szczególności, gdy: sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany na warunkach przewidzianych w Kodeksie konsumenckim lub odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; jeżeli brak zgodności jest na tyle poważny, że uzasadnia natychmiastową obniżkę ceny lub rozwiązanie umowy; jeżeli brak zgodności występuje pomimo próby przywrócenia przez sprzedawcę zgodności towarów; jeżeli sprzedawca oświadczył (lub wynika to jasno z okoliczności), że nie przystąpi do przywrócenia zgodności towarów w rozsądnym terminie lub bez niedogodności.
Klient będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność jest nieznaczna.
Aby skorzystać z tej gwarancji, Klient musi zgłosić niezgodność za pomocą pisma skierowanego do Sprzedawcy wskazującego stwierdzone wady i usterki.
O ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności z umową, który wystąpił w ciągu jednego roku od momentu wydania towaru, istniał już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem towaru lub wady zgodności .
W przypadku towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Klienta będącego konsumentem o dostępnych aktualizacjach (w tym zabezpieczeniach) niezbędnych dla zachowania zgodności towaru z umową oraz do dostarczania ich przez odpowiedni czas, z uwzględnieniem okoliczności i charakter umowy, a w każdym razie, w zależności od przypadku, jeżeli umowa sprzedaży przewiduje nieprzerwane dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez określony czas.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność z umową wynikającą wyłącznie z braku odpowiedniej aktualizacji, jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym terminie udostępnionych aktualizacji we właściwy sposób.
 
7. ZWROTY
Viadurini.pl chroni Cię w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub  wadliwego. Klient  musi powiadomić firmę w ciągu 14 dni od orzymania produktu o uszkodzeniu lub wadliwości. Wysyłając wyraźnie zdjęcia produktu i opakowania.

Jeżeli  nie zostanie zgłoszone w ciągu podanego powyżej terminu, firma  Viadurini nie będzie zobowiązana do zmiany produktu lub zwrot pieniędzy.

8. PRAWO WYCOFANIA SIĘ I METODAZWROTY
Klient ma praco wycofania się z zamówienia bez żadnej kary w ciągu 14 dni roboczych od dnia kiedy wysłano poprzez emaila potwierdzenie zamówienia.
W przeciągu 48 godzin klient jest zobowiązany o powiadomienie drogą pocztową ( list polecony ).
Po otrzymaniu przez International Design powiadomienia o wycofaniu zamówienia przez klienta, umowa zostanie rozwiązana z fimą i również zostanie zwrócony koszt przesyłki klientowi.
W każdym razie, prawo odstąpienia od umowy jest wykluczone, jeśli produkt zakupiony składa się:
1. dostawy towarów wyprodukowanych według specjalnego zamówienia klienta które ze swojej natury nie mogą być odesłane(np. Łożko na rozmiar) ;
2. z produktów audiowizualnych i software  które zostały naruszone przez konsumenta.
Jeżeli klient odebrałprodukt będzie musiał natychmiastowo odesłać produkt, informując sie o sposobie zwrotu towanu na "łatwy zwrot" na naszej stronie.
 Klient chcący odesłać towar musi zachować orginalne opakowanie towaru wraz z pełną dokumentacją w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
Aby zastosować " łatwy zwrot", klient będzie musiał zastosować do podanych wskazówek:
- klient chciący odesłać towar musi wysłać poprzez pocztę elektoniczną na info@viadurini.pl motywację zwrotu i ewentualnie zdjecia uszkodzonego produktu, Team Viadurini.pl pomoże Wam w zakończeniu procedury.
-
Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym, w oryginalnym stanie, właściwie zapakowany i zapakowany w oryginalne opakowanie. Produkty nie muszą być montowane ani używane. Muszą zostać wysłane w tym samym oryginalnym opakowaniu, w które zostały zapakowane przy odbiorze.
- Odsyłka paczki jest kosztem klienta ( jeżeli produkt zostanie uszkodzony podczas transportacji możesz poprosić o formularz zwrotu)
 Po wysłaniu oficjalnej wiadomości o wysyłce (twoje zamówienie zostało wysłane), klient nie będzie już mieć prawa do anulowania zamówienia.

9. WYRZECZEMNIE I TOLERANCJA – WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ PRZYPADEK I PRZEZ SIŁĘ WYŻSZĄ
W przypadku nie akceptowaniu przez klienta chociaż jedego z punktów regulaminu, firma ma prawo zerwania umowy z klientem.
Firma International design nie bieże odpowiedzialności za brak dotrzymania ogólnych warunków sprzedaży wnikających przez przypadek lub jest zmuszona z przyczyn niezależnych od niej np. Wojna, klęski życiowe lub blackout i problemy z siecią.

10. PRAWO I KOMPETENCJE
Ogólne Warunki Sprzedaży oraz wszystkie spory oraz nieporozumienie rozstrzygane są przez prawo i sąd włoski.  Z każdym problemem dotyczącym kontraktu między klientem i firmą i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży roztrzyga się w sądzie znajdującym się w miescu siedziby.
Nie dotrzymanie przez klienta chociaż jednego z warunków kupna sprzedaży, zamówienie zostanie anulowane.

11.KONTAKT I KOMUNIKACJA
Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących powiadomień sądowych, dla celów niniejszych Warunków Sprzedaży i umową sprzedaży, klient oświadcza iż chce otrzywywać wszystkie informacje na pocztę elektroniczną podaną podczas zarejestrowania się na strone intenetową.
Wiadomości dotyczące International design :
International design s.r.l
Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
C.F e P.I: 04187360401 Numero REA RN 329370,
info@viadurini.pl
Email Newsletter
Newsletter
  • NIP IT 04187360401
  • Tel.+39 0541-623760 (21 linia telefoniczna)
  • pon-piąt 8.30-17.00
  • Via del pino 21 - 47822
  • Santarcangelo di Romagna (RN) Italy
  • info@viadurini.pl
  • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
  • Powyższe ceny zawierają podatek VAT