Warunki Sprzedaży

Niniejsze warunki (dalej „Ogólne warunki sprzedaży”) regulują wszystkie umowy sprzedaży zawierane między użytkownikiem (dalej „Klientem”) a firmą International Design S.r.l. za pośrednictwem strony internetowej www.viadurini.pl (dalej „Strona”) i dotyczących produktów prezentowanych w wirtualnych gablotach Strony.
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelka komunikacja dotycząca Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz inna korespondencja, którą Klient i międzynarodowy wzór będą wymieniać w formie elektronicznej, spełnia wymóg formy pisemnej, z wyjątkiem szczególnych wskazań, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach lub inny przepis ustawy. „Pomimo naszych wysiłków nie możemy wykluczyć, że dla niewielkiej części z wielu produktów w naszym katalogu przez pomyłkę podana jest inna cena niż w rzeczywistości. W każdym przypadku sprawdzimy poprawność cen produktów podczas procesu weryfikacji zamówienia i późniejszej wysyłki produktów. Jeśli z powodu nieporozumień lub innych niedogodności cena podana na stronie okaże się niższa od prawidłowej ceny sprzedaży produktu, skontaktujemy się z Tobą w celu sprawdzenia, czy nadal chcesz kupić produkt po właściwej cenie. W przeciwnym razie Twoje zamówienie nie zostanie przyjęte. Jeśli prawidłowa cena produktu jest niższa niż wskazana na stronie, obciążymy Cię tylko niższą prawidłową ceną i nadal wyślemy Ci produkt.
W celu realizacji zakupów w Serwisie Klient musi się zarejestrować i założyć konto w Serwisie, jak wskazano w punkcie 1 poniżej.
Transakcje, które można przeprowadzać w Witrynie, podlegają zatem niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.
International design zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży w dowolnym czasie, za wyjątkiem zastosowania do pojedynczej sprzedaży Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w chwili wysłania zamówienia przez Klienta.
Przyjmuje się zatem, że wszelkie zmiany i/lub nowe Ogólne Warunki Sprzedaży wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Z tego powodu Klienci są proszeni o regularne odwiedzanie Witryny i sprawdzanie, czy nie pojawiły się publikacje ogólnych warunków sprzedaży, które zostały zaktualizowane.

1. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I REJESTRACJA
Dostęp do usług oferowanych przez Serwis jest zarezerwowany wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia.
Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
W celu założenia własnego konta Klient musi kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, wypełnić odpowiedni formularz, podając wszystkie wymagane informacje i wysłać go za pomocą przycisku „Wyślij”. Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem od International Design.
W momencie rejestracji niezbędne jest również wyrażenie przez Klienta akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Rozumie się zatem, że brak akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży uniemożliwi dokończenie procedury rejestracji, a tym samym dokonanie zakupów w Serwisie.
Rejestrując się, Klient gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe i kompletne.
Dane logowania do Witryny są ściśle osobiste i nie mogą być przekazywane ani wykorzystywane w żaden sposób przez osoby trzecie.
Rejestrując się w Witrynie i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień handlowych dotyczących produktów obecnych w wirtualnych witrynach www.viadurini.pl na adres e-mail wskazany w momencie rejestracja. Upoważnienie to może zostać odwołane w dowolnym momencie, jeżeli Klient zdecyduje, że nie chce już otrzymywać wyżej wymienionych powiadomień. Na dole biuletynu znajdziesz instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji, przechodząc lub pisząc na adres info@viadurini.pl.
 
2. BEZPOŚREDNIA INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY (art. 12 dekretu ustawodawczego 70/2003)
Zgodnie z Dekretem Ustawodawczym 70/2003, zawierającym przepisy regulujące handel elektroniczny, Klient oświadcza, że został poinformowany o następujących wskazaniach:
a) wyświetlenie Produktów w Witrynie stanowi zaproszenie do składania ofert skierowanych do wzornictwa międzynarodowego; oznacza to, że poprzez zaznaczenie jednego lub większej liczby produktów zostaną one po prostu umieszczone w Twoim koszyku do czasu realizacji kolejnych etapów zawarcia umowy sprzedaży;
b) po dokonaniu wyboru produktów do zakupu Klient musi kliknąć w przycisk „przejdź do realizacji zamówienia” i podać swoje dane rozliczeniowe;
c) klikając „przejdź do realizacji zamówienia” Klient będzie mógł zapoznać się z podsumowaniem dokonanych wyborów i ewentualnie je poprawić w przypadku popełnienia błędów i/lub pominięć we wprowadzonych danych;
d) po zatwierdzeniu dokonanych wyborów i wskazaniu metody płatności spośród dostępnych, Klient dokona zakupu lub rezerwacji produktów w koszyku zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży;
e) po otrzymaniu zamówienia International Design prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, która będzie zawierała całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem stanowi jedynie rezerwację produktu i aktywuje proces weryfikacji zamówienia oraz późniejsze przetwarzanie i wysyłkę produktów. Zamówienie uważa się za potwierdzone i przyjęte przez International Design dopiero po przesłaniu wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówionego produktu.
f) wszelka korespondencja e-mailowa z klientem będzie przechowywana w Międzynarodowej bazie projektowej na czas niezbędny do realizacji zamówienia, aw każdym przypadku zgodnie z przepisami prawa.
g) mimo naszych wysiłków nie możemy wykluczyć, że dla niewielkiej części z ponad siedmiu tysięcy produktów w naszym e-commerce przez pomyłkę podana jest inna cena niż rzeczywista. W każdym przypadku sprawdzimy poprawność cen produktów podczas procesu weryfikacji zamówienia oraz późniejszego przetwarzania i wysyłki produktów. Jeśli z powodu nieporozumień lub innych niedogodności cena podana na stronie okaże się niższa od prawidłowej ceny sprzedaży produktu, skontaktujemy się z Tobą w celu sprawdzenia, czy nadal chcesz kupić produkt po właściwej cenie. W przeciwnym razie Twoje zamówienie nie zostanie przyjęte. Jeśli prawidłowa cena produktu jest niższa niż wskazana na stronie, obciążymy Cię tylko niższą prawidłową ceną i nadal wyślemy Ci produkt.
h) pomimo największego zaangażowania międzynarodowego wzornictwa, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że jeden lub więcej wybranych produktów nie będzie dostępnych (patrz punkt 2 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży);
i) w zakładce „moje zamówienia” Klient ma w każdej chwili dostęp do swoich zamówień i wgląd w stan ich realizacji;
l) Klient zostanie powiadomiony o dostawie produktów w ciągu ostatnich 72 godzin, za pośrednictwem komunikatu na adres e-mail wskazany podczas fazy zakupu;
m) po wysłaniu oficjalnego zawiadomienia o wysyłce („Twoje zamówienie zostało wysłane”) klient nie będzie już miał prawa do anulowania zamówienia.

3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I CENY
Produkty opublikowane na gablocie pozostaną dostępne przez czas nieokreślony i dla nieograniczonej liczby produktów.
Wszystkie ceny produktów, koszty wysyłki i wszelkie dodatkowe koszty zostaną wyrażone oddzielnie w euro i zawierają podatek VAT (podatek od wartości dodanej). Z wyjątkiem krajów spoza UE, gdzie podane ceny nie zawierają podatku VAT i ceł.
Cena produktów może ulec zmianie bez powiadomienia, przy czym cena naliczona Klientowi będzie ceną opublikowaną na Stronie i pokazaną w potwierdzeniu zamówienia wysłanym przez International design. Produkty pozostają własnością firmy International design do czasu pełnej zapłaty przez klienta ceny zakupu, kosztów wysyłki i wszelkich innych dodatkowych kosztów.
Może się zdarzyć, również ze względu na możliwość jednoczesnego zakupu tego samego produktu przez kilku Klientów, że produkt nie jest już dostępny. Jeżeli zapłata należności za produkt (wraz z kosztami wysyłki i wszelkimi dodatkowymi kosztami) została już dokonana, International design prześle Klientowi wiadomość e-mail informującą o kwocie zwrotu (cena i koszty wysyłki oraz o wszelkich innych opłaconych kosztach dodatkowych).
W przypadku zamówienia obejmującego kilka produktów, niedostępność jednego lub kilku produktów w żadnym wypadku nie uprawnia Klienta do anulowania całego zamówienia. Częściowe anulowanie będzie zatem odpowiadać częściowemu zwrotowi kosztów.
 
4. METODY PŁATNOŚCI
Sposób płatności to ten wybrany przez Klienta spośród opcji:
• Karta kredytowa
• Karta przedpłacona
• Przelew bankowy
• PayPal
Bezpieczeństwo jest priorytetem dla Viadurini, dlatego Twoje informacje będą szyfrowane. Wszystkie płatności będą przetwarzane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia serwer-serwer z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Sockets Layer) ze 128-bitowym szyfrowaniem i protokołem VERISIGN.

5. WYSYŁKA I DOSTAWA PRODUKTÓW - ODBIÓR WARUNKOWY
Czas dostawy jest podany na każdej karcie produktu i jest rozumiany jako otrzymana płatność, w szczególnych przypadkach zostanie wysłana wiadomość, która będzie miała pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym wskazaniem, ponieważ uwzględnia wszystkie specyfiki przypadku (np. obecność kilku produktów, odległość , lokalizacje w niekorzystnej sytuacji, dostawa za granicę itp.). Viadurini nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez kurierów.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń powodujących opóźnienie lub niedogodności dla Klienta, takich jak na przykład nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyższej, International design wyśle do Klienta wiadomość e-mail.
Zgodnie z art. 63 Kodeksu Konsumenckiego, Klient po dostarczeniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić zgodność ilości przesyłek oraz ich stan. Wszelkie uszkodzenia przesyłki/opakowań produktów należy niezwłocznie zakwestionować poprzez umieszczenie pisemnego odbioru warunkowego na dowodzie dostawy. Po podpisaniu dokumentu dostawy bez warunkowej akceptacji pozbawiona jest możliwość kwestionowania przez Klienta zewnętrznych cech tego, co zostało dostarczone.
W przypadku „warunkowej akceptacji” otrzymanej przesyłki, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego wysłania wiadomości e-mail na adres info@viadurini.pl, do której Klient musi załączyć zdjęcia przesyłki.
Odbiór warunkowy, aby był ważny i wykonalny, musi być kompletny i wskazywać w momencie dostawy konkretny powód, dla którego sformułowano zastrzeżenie (np. Przyjmuję z zastrzeżeniem, ponieważ paczka jest otwarta, lub Przyjmuję z zastrzeżeniem, ponieważ paczka jest mokry itp.), w przeciwnym razie zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
W przypadku, gdy opakowanie nie nosi widocznych uszkodzeń, a Klient podpisuje bez zastrzeżeń, jeżeli towar jest uszkodzony, Klient może skorzystać z „uszkodzeń ukrytych”, tj. uszkodzeń, których nie można zweryfikować oglądając opakowanie z zewnątrz.
Za uszkodzenia ukryte zgodnie z art. 1698 Kodeksu Cywilnego odpowiada spedytor i w takim przypadku reklamację należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do spedytora w terminie nie dłuższym niż 8 dni od daty otrzymania przesyłki, załączając zdjęcia szkoda.
W przypadku wyboru przewoźnika przez Klienta, ryzyko uszkodzenia lub pogorszenia jakości produktów przechodzi na Klienta już z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, co wyklucza jakiekolwiek spory dotyczące zewnętrznych cech tego, co zostało dostarczone. W takim przypadku Klient musi zgłosić sprzeciw wobec kurierów.
Produkty będą dostarczane na poziomie ulicy.
Dostawa na piętrach nie jest przewidziana, chyba że uzgodniono to z wyceną. W przypadku, gdy na stronie potwierdzenia zamówienia w punkcie 5 nie jest wyraźnie wskazana dostawa na piętro, usługa w żadnym przypadku nie jest świadczona. Niektóre produkty mogą być dostarczone w stanie rozłożonym. Viadurini wykonuje usługę montażu na życzenie klienta.

5.1 MOŻLIWE SUPLEMENTY WYSYŁKI:
Ze względu na możliwość dostawy w miejsca trudno dostępne ze względu na specyfikę geograficzną lub ograniczenia w ruchu drogowym, takie jak:
- Strefy ruchu pieszego lub ograniczonego ruchu (ZTL);
- Ulice i drogi o utrudnionym dostępie dla pojazdów takich jak samochody ciężarowe i dostawcze (wymiary pojazdów od 7m do 12m);
- Tereny objęte robotami, place budowy, tymczasowo modyfikowane drogi;
- Mniejsze wyspy w zależności od kraju;
Do wspólnych kosztów wysyłki przedstawionych na stronie mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty. W związku z tym zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli uważasz, że co najmniej jedna z wyżej wymienionych przyczyn może mieć wpływ na wybrane przez Ciebie miejsce dostawy towarów. Wszelkie dodatkowe koszty spowodowane podobnymi problemami, które nie zostały wcześniej zgłoszone, mogą być wymagane w momencie potwierdzenia zamówienia lub przed wysyłką.
Przypomina również Klientowi, że podany w trakcie składania zamówienia adres dostawy może zostać zmieniony bez dodatkowych kosztów w trakcie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu wiadomości e-mail „Twoje zamówienie zostało odebrane” i/lub „Twoje zamówienie zostało wysłane”, Klient może zmienić adres dostawy i/lub przesunąć termin dostawy tylko po uiszczeniu dodatku za koszty magazynowania i dostawy.
Dlatego w celu uzyskania jakichkolwiek informacji zalecamy kontakt z naszym działem obsługi klienta.

6. GWARANCJA PRODUKTÓW
Wszystkie sprzedawane produkty korzystają z prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, który obejmuje wszelkie niezgodności zakupionego towaru z umową istniejące w chwili dostawy, które wystąpią w ciągu 2 lat od samej dostawy. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi lub odpowiedzialnością Klienta za użytkowanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub skutkiem normalnego zużycia są wyłączone z niezgodności, a tym samym z odpowiedzialności prawnej gwarancja.
Klient może wedle własnego wyboru żądać od sprzedawcy naprawy lub bezpłatnej wymiany towaru w obu przypadkach, chyba że żądane naprawienie szkody jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnymi kosztami dla sprzedawcy.
Klient będący konsumentem ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami art. 135a ust. 4 Kodeksu Konsumenckiego, a w szczególności gdy: Sprzedawca nie dokonał naprawy albo wymiany w terminie określonym w Kodeksie Konsumenckim albo odmówił doprowadzenia rzeczy do zgodności; jeżeli niezgodność jest na tyle poważna, że uzasadnia niezwłoczne obniżenie ceny albo rozwiązanie umowy; jeżeli niezgodność towaru z umową nastąpiła pomimo podjęcia przez sprzedawcę próby przywrócenia zgodności towaru z umową; jeżeli sprzedawca zadeklarował (lub wynika to z okoliczności), że nie przystąpi do przywrócenia zgodności towaru z umową w rozsądnym terminie lub bez incydentów.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna.
Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, Klient musi zgłosić brak zgodności za pomocą komunikatu skierowanego do Sprzedawcy wskazującego wady i stwierdzone wady.
Jeżeli nie udowodniono inaczej, przyjmuje się, że niezgodność towaru z umową, która wystąpiła przed upływem roku od momentu wydania towaru, istniała już w tym dniu, chyba że hipotezy tej nie da się pogodzić z charakterem towaru lub charakterem wady zgodności.
W przypadku Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca zobowiązuje się na bieżąco informować Klienta będącego konsumentem o dostępnych aktualizacjach (w tym aktualizacjach zabezpieczeń), niezbędnych do zachowania zgodności towaru z umową oraz dostarczać je przez rozsądny czas, uwzględniając okoliczności oraz charakter umowy oraz w każdym przypadku, w zależności od przypadku, jeżeli umowa sprzedaży przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez określony czas.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność wynikającą wyłącznie z braku odpowiedniej aktualizacji, jeżeli Konsument nie zainstaluje należycie dostarczonych aktualizacji w rozsądnym terminie.
 
7. ZWROTY
W przypadku niedostępności produktu lub odstąpienia od umowy przez Klienta, lepiej uregulowanego w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, International design wystawi swojej instytucji kredytowej polecenie zwrotu kwoty zapłaconej w momencie zakupu.
Zwrot może w każdym przypadku nastąpić w ciągu trzydziestu dni od daty skutecznego otrzymania płatności przez Klienta, poprzez zaksięgowanie środków i współrzędnych wskazanych przez tego ostatniego.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I PROCEDURA ZWROTU
Klient ma prawo do swobodnego odstąpienia od umowy bez żadnych kar w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować nas (International Design srl, via del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel. +39 0541- 623760 e-mail info@viadurini.pl) o swojej decyzji odstąpić od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu można skorzystać z poniższego wzoru pisma, jednak nie jest to obowiązkowe: „Łatwy zwrot”.
Z chwilą otrzymania przez International Design oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, w sposób i na zasadach określonych powyżej, umowa zostanie uznana za rozwiązaną, a International Design zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
W każdym przypadku prawo odstąpienia od umowy jest wykluczone, jeżeli zakupiony produkt składa się z:
(i) w dostawie towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych albo takich, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, ulegają zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
(ii) w dostarczaniu produktów audiowizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, otwieranych przez konsumenta.
Jeśli Klient otrzymał już dostawę produktów, będzie musiał je również niezwłocznie zwrócić zgodnie z zaleceniami procedury „Łatwego zwrotu” określonej poniżej.
Zwrot produktów przez Klienta uważa się za terminowy, jeżeli są one nienaruszone, nie były montowane oraz nie były przerabiane w sposób umniejszający ich pierwotną wartość. Opakowanie musi być oryginalne i kompletne z dokumentami (w tym zakresie należy postępować zgodnie z procedurą „Łatwy zwrot”), dostarczone do wysyłki w ciągu 14 dni roboczych od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
Aby dokonać „Łatwego zwrotu”, Klient musi postępować zgodnie z następującą procedurą:
a) Wyślij wiadomość e-mail na adres info@viadurini.pl z uzasadnieniem zwrotu i zdjęciami, jeśli przedmiot jest uszkodzony, a operator przeprowadzi klienta przez wszystkie kroki niezbędne do dokonania zwrotu.
b) Przedmioty, które Klient zamierza zwrócić, muszą być nienaruszone, w oryginalnym stanie oraz odpowiednio zapakowane i opakowane. Produktów nie należy montować i używać. Wysyłka musi być wykonana w tym samym oryginalnym opakowaniu, w którym otrzymano produkt.
c) Koszty przesyłki zwrotnej produktów obciążają Klienta.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zwracane są wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z żądania Klienta dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) , niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot może zostać wstrzymany powyżej 14 dni tylko do czasu wykazania przez Klienta, że odesłał towar lub do momentu otrzymania go przez nas, w zależności od tego, która sytuacja nastąpi wcześniej.

Zwroty te zostaną dokonane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Po wysłaniu oficjalnego zawiadomienia o wysyłce („Twoje zamówienie zostało wysłane”), klient nie ma już prawa do anulowania zamówienia.

9. WYRZECZEMNIE I TOLERANCJA – WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ PRZYPADEK I PRZEZ SIŁĘ WYŻSZĄ
W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, nieskorzystanie przez International Design z prawa do podjęcia działań przeciwko niemu nie oznacza zrzeczenia się roszczeń z tytułu naruszenia podjętych zobowiązań.
Firma International Design nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w przypadku, gdy wynika to ze zdarzeń losowych i/lub działania siły wyższej, w tym między innymi związanych z klęskami żywiołowymi, aktów ataków terrorystycznych, wojny, awarii sieci i/lub przerw w dostawie prądu.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, a tym samym umowa zawarta między Klientem a International Design, podlegają prawu Republiki Włoskiej i są pozostawione jurysdykcji włoskiego sędziego, z zastrzeżeniem ograniczeń prawa w przypadku, gdy Klient działa jako konsument.
W przypadku jakiegokolwiek sporu cywilnego, niezależnie od tego, czy kupującym jest osoba fizyczna, tj. osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, czy też kupującym jest profesjonalista, tj. osoba fizyczna lub prawna działająca w ramach wykonywania swojego przedsiębiorczej lub zawodowej, lub jednego z jej pośredników, bezwzględnie właściwość miejscowa przysługuje sądowi miejsca zamieszkania lub zamieszkania Klienta, jeżeli znajduje się na terytorium państwa.
Jakakolwiek nieważność pojedynczych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży w żadnym wypadku nie oznacza nieważności całej umowy sprzedaży lub Ogólnych Warunków Sprzedaży.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ONLINE
Niniejszym informuje się Konsumenta mieszkającego w Europie, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetową, która zapewnia alternatywne narzędzie rozstrzygania sporów. Konsument europejski może korzystać z tego narzędzia w celu pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących umów sprzedaży towarów i usług zawartych online i/lub z nich wynikających. W związku z tym, jeśli jesteś Konsumentem mającym siedzibę w Europie, możesz korzystać z tej platformy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy online określonej na tej stronie. Europejska platforma ODR jest dostępna pod następującym linkiem: ODR

12. KONTAKT I KOMUNIKACJA
Bez uszczerbku dla przepisów regulacyjnych dotyczących powiadomień sądowych, dla celów niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i umowy sprzedaży, Klient oświadcza, że życzy sobie otrzymywać wszelką korespondencję na adresy wskazane w momencie rejestracji na Stronie, w tym drogą elektroniczną.
W przypadku korespondencji kierowanej do międzynarodowego wzornictwa wskazane są następujące dane kontaktowe:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) NIP i P.I: 04187360401 REA number RN 329370, info@viadurini.pl.
Email Newsletter
Newsletter